ZAŠTITA BILJAKA

  • Sve
  • Zaštita Biljaka

Jesenja sadnja luka – kad, kako, zašto?

September 28, 2023
Tekst je namjenjen za uzgoj u domaćinstvu, a ne za profesionalne proizvođače. Luk je dvogodišnja kultura. U prvoj godini obrazuje ...

Uloga bakarnih đubriva

September 25, 2023
Bakar u poljoprivredi se obično spominje u kontekstu zaštite biljaka. Bakar se više od jednog stoljeća koristi u poljoprivredi za ...

Bakterioza paprike i plamenjača paradajza

June 20, 2023
Nestabilno vrijeme s padavinama nakon kojeg su usljedile visoke temperture stvorilo je povoljne uvjete za razvoj bakterioze paprike Xanthomonas axonopodis ...

Vodič za uzgoj krastavca

May 10, 2023
Postoji preko 100 različitih sorti krastavca. Dijele se po različitim osnovama. U BiH gotovo sve sorte koje su prisutne svrstavamo ...

Prezentacija: Savremena oprema za rezidubu voćaka-Banja Luka

December 12, 2022
Naša kompanija je u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Banja Luci organizovala prezentaciju na temu: Savremena oprema za rezidubu ...

Vodič za odabir alata za rezidbu

November 22, 2022
Globalno tržište ručnih škara za rezidbu procijenjeno je na 12 milijardi USD u 2020. godini, a predviđa se da će ...