Graviton SC

Opis proizvoda

Spirotetramat 100 g/l

Suspenzioni koncentrat (SC)

Doziranje i način upotrebe

Kruška – Kruškina buha (Cacopsylla pyri) –100 ml/100 l vode  u stadiju larve-imaga – karenca 21 dan

Jabuka – Jabučna zelena uš (Aphis pomi) – 50 ml. / 100 l vode  u  stadiju larve – karenca 21 dan

Breskva – Zelena breskvina uš (Myzus persicae), Dudova štitasta uš (Pseudoaulacaspis pantagona) – 75 ml /100l vode u stadiju larve – karenca 21 dan

Salata – Zelena uš (Myzus persicae), Pamukova lisna uš (Aphis gossypii), Salatina lisna uš (Nasonovia ribis-nigri) – 75 ml na dulum u stadiju Larve- karenca  7 dana

Priprema preparata za aplikaciju 

Preporučenu količinu preparata prvo izmiješati sa nešto vode u posebnom posudi. Pumpa za primjenu preparata napuni se do pola vodom. Predhodno pripremljena mješavina se dodaje u spremnik dok mikser radi. Miješanje se nastavlja dok se spremnik ne napuni vodom. Miješanje se nastavlja do kraja aplikacije. Tako pripremljenu smjesu koristiti istog dana.

Doza pesticida

Prije primjene preparata mašina za primjenu može se odrediti količina pesticida po jedinici površine.
Kod primjene, količina smjese koja se daje određenom području trebala bi biti dobro prilagođena kako bi se dobio dobar sloj za lisnu masu, količinu pestida povećati ukoliko je habitus veći. Primjenu treba odraditi u hladnim satima dana na nevjetrovitom ili  u skoro mirnim uvjetima.

Čišćenje mašine nakon primjene insekticida

Nakon primjene sigurno isprazniti mašinu.

 

Reviews

Još uvek nema recenzije.

Budite prvi koji pregledate “Graviton SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

Još uvek nema recenzije.

Budite prvi koji pregledate “Graviton SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *