Delmetros 100 SC

Kategorija:

Opis proizvoda

DELMETROS 100 SC je insekticid u obliku koncentrata u obliku koncentrirane suspenzije, namijenjen za razrjeđivanje vodom prije upotrebe (SC), s kontaktnim i želučanim djelovanjem. . Ima površinski učinak na biljku.

Sadržaj aktivne tvari:
deltametrin (spoj iz skupine piretroida) – 100 g/l (9,53%)

Badem, lijeska, orah, kesten

Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) Lisne uši (Hyalopterus spp.) Jabučni savijač (Cydia pomonella) Kestenov savijač (Cydia splendana)

U količini 0,05 l/ha, uz utrošak vode 1000-1400 l/ha kod prve pojave štetnika.

Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Eurytoma plotnikovi

U količini 0,05 l/ha uz utrošak vode 1000 l/ha na početku leta.

Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Jabuka, kruška, dunja i mušmula

Jabučni savijač (Cydia pomonella) Zelena jabučna uš (Aphis pomi) Jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) Jabučna buha (Psylla mali)

U količini 0,05 l/ha uz utrošak vode 1000-1400 l/ha kod prve pojave štetnika.

Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Ukupna maksimalna dozvoljena količina primjene na jabuci tijekom vegetacije ne smije prelaziti 0,5 l/ha pripravka.

Savijač pokožice ploda (Adoxophyes orana) Ružin savijač (Archips rosana)

U količini 0,05 l/ha uz utrošak vode 1000-1400 l/ha kod prve pojave štetnika.

Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Ukupna maksimalna dozvoljena količina primjene na jabuci tijekom vegetacije ne smije prelaziti 0,5 l/ha pripravka.

Obična kruškina buha (Cacopsylla pyri)

U količini 0,05 l/ha uz utrošak vode 1000-1400 l/ha kod prve pojave štetnika.

Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Ukupna maksimalna dozvoljena količina primjene na jabuci tijekom vegetacije ne smije prelaziti 0,5 l/ha pripravka.

Breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja, višnja

Savijač pokožice ploda (Adoxophyes orana) Ružin savijač (Archips rosana) Breskvin moljac (Anarsia lineatella)

U količini 0,05 l/ha uz utrošak vode 1000-1400 l/ha kod prve pojave štetnika

Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

Trešnjina muha (Rhagoletis cerasi)

U količini 0,05 l/ha uz utrošak vode 1000-1400 l/ha kod prve pojave štetnika

Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

Sredozemna voćna muha (Ceratitis capitata)

U količini 0,05 l/ha uz utrošak vode 1000-1400 l/ha kod prve pojave štetnika

Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

Breskvina zelena uš (Myzus persicae) Trešnjina lisna uš (Myzus cerasi) Pepeljasta šljivina uš (Hyalopterus pruni) Šljivin savijač (Cydia funebrana)

U količini 0,05 l/ha uz utrošak vode 1000-1400 l/ha kod prve pojave štetnika

Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

Vinova loza

Pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana) Žuti grozdov moljac (Eupoecilia ambiguella)

U količini 0,05 l/ha uz utrošak vode 1000 l/ha kod prve pojave štetnika

Dozvoljene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Nije dozvoljena konzumacija lišća vinove loze tretirane sredstvom DECIS 100 EC.

Cvrčci (Empoasca spp.)

U količini 0,05 L/ha uz utrošak vode 1000 L vode kod prve pojave štetnika

Jagoda (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)

Lisne uši (Aphis spp.)

Primjena u količini 0,0625-0,125 l/ha uz utrošak vode 500-1000 l/ha kod prve pojave štetnika.

Dozvoljene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana

Dozvoljene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Maslina

Maslinina muha (Bactrocera oleae)

U količini 0,075-0,175 l/ha uz utrošak vode 1000-1400 l/ha kod prve pojave štetnika.

Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

Maslinin medič (Saissetia oleae)

U količini 0,125-0,175 l/ha uz utrošak vode 1000-1400 l

Reviews

Još uvek nema recenzije.

Budite prvi koji pregledate “Delmetros 100 SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

Još uvek nema recenzije.

Budite prvi koji pregledate “Delmetros 100 SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *