Acramite 480 SC

Opis proizvoda

Aktivna materija: Bifenazat  480 g/l

Formulacija: SC- koncentrirana suspenzija

Bifenazat je akaricid iz grupe karbamata.

Acramite 480 SC  je selektivni  akaricid za suzbijanje korpivine grinje (Tetranychus urticae), crvenog pauka (Tetranychus cinnabarinus),  crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i crvenog pauka agruma (Panonychus citri) na otvorenom i u zaštićenom prostoru, na  patlidžanu, tikvici, jagodi, dinji, krastavcu, paprici, lubenici i paradajzu kao i na otvorenom, u zasadima  jabuke, kruške i agruma.
Acramite 480 SC  omogućava brzo suzbinjanje nametnika zahvaljujući kontaktnom djelovanju i naknadnom rezidualnom suzbijanju.

Acramite 480 SC  suzbija sve pokretne stadije grinja (larve, nimfe i odrasle) i djeluje na jaja grinja (Tetranychus spp.)

Ako se koristi u skladu s preporukama, Acramite 480 SC  kombinira visoko djelovaje protiv grinja i selektivnost naspram predatorskih insekata grinja i parazitskih insekata.
Osim toga, nova hemijska grupa karbamatnih insekticida- Acramite 480 SC , predstavlja novi alat za suzbijanje grinja koje su razvile otpornost na druga akaricidna sredstva.

Primjena

Redovno pratiti usjeve i  Acramite 480 SC  primijeniti odmah čim se uoči prva infestacija grinjama. Ne čekati da se populacija grinja stabilizira.
Uvijek primjenjivati  Acramite 480 SC  u preporučenim dozama navedenim na naljepnici.

Ne preporučuje se primjena  Acramite 480 SC   u mješavini sa drugim sredstvima.
Može se miješati samo sa adjuvantom  Silwet gold.

Jagoda, patlidžan, tikvica, dinja, krastavac, paprika, lubenica i paradajz:

 • Koncentracija  primjene: 0,02 – 0,025% (20 – 25 ml/100 l vode),
 • Utrošak škropiva: 1000 – 1500 l/ha,
 • Maksimalna doza je 0,375 l/ha,
 • Jedna primjena u toku jedne vegetacije, izuzev u slučajevima kada imamo ekstremne napade ovih nametnika, tada se može primijeniti dva puta u razmaku od 7 dana.
 • Karenca:  1 dan

Jabuka, kruška:

 • Koncentracija primjene: 0,05 – 0,067% (50 – 67 ml/100 l vode),
 • Utrošak škropiva: 1000 – 3000 l/ha,
 • Jedna primjena u toku jedne vegetacije,
 • Karenca: 14 dana

Agrumi:

 • Koncentracija primjene:  0,05 – 0,06% (50 – 60 ml/100 l vode),
 • Utrošak škropiva: 1000 – 3000 l/ha,
 • Jedna primjena u toku vegetacije.
 • Karenca:  14 dana

 

Volumen škropiva ovisi o veličini biljaka koje treba tretirati. Preporučuje se primjena manjih volumena škropiva ako je stepen zahvaćenosti infestacijom nizak i usjevi imaju rijetko lišće, a većih volmuena škropiva  ako je stepen zahvaćenosti infestacijom visok i usjevi imaju gusto lišće.
treba osigurati dobru pokrivenost svog lišća i izbjegavati raspršivanje manjeg volumena.

Pakovanje:  25 ml, 250 ml, 1 l

 

 

Reviews

Još uvek nema recenzije.

Budite prvi koji pregledate “Acramite 480 SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

Još uvek nema recenzije.

Budite prvi koji pregledate “Acramite 480 SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *