Prezentacija: Savremena oprema za rezidubu voćaka-Banja Luka


Naša kompanija je u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Banja Luci organizovala prezentaciju na temu: Savremena oprema za rezidubu voćaka.

slika 1: prezentovanje Stockerovog aku programa

Na eksperimentalno edukativnom centru u Aleksadrovcu u okviru radionice je u prvom dijelu druženja prezentovana profesionalna oprema za rezidbu kompanije Stocker čiji smo generalni zastupnici, a u drugom dijelu prezentovana je zimska rezidba šljive (vreteno, UFO I Bi-baum) uz upotrebu opreme za rezidbu voća od strane uvaženog profesora Miljana Cvetkovića.

U okviru predavanja ustanovili smo i istakli višestruku prednost upotrebe baterijiskih, aku uređaja za rezidbu kojima definitivno pripada budućnost kada je upitanju profesionalno voćarstvo.

slika 2: modeli Vulcano E-25 i Magma E-35

Aku makaze su revolucija u alatu za voćarstvo, glavna stvar koju kupujete kupujući aku makaze je vrijeme.

Voćari koji imaju velike površine zasađenih stabala znaju koliko vremena iziskuje da se obavi zimska rezidba, često se dođe u situaciju da vrijeme zimskog mirovanja prolazi, pa se mora koristi svaki lijep dan, aku alat skraćuje vrijeme rezidbe u najmanju ruku za duplo, kao što je primjer jednog našeg kupca koji je vrijeme rezdibe sa dva mijeseca skratio na 30 dana, što je ogromna ušteda na dvnevnicama za rezidbu.

Na rezaču je velika odgovornost, on svojim umijećem i radom reguliše rod za narednu godinu, kada se rade hiljade rezova dnevno umor može da utičke na umijeće i koncentraciju. Aku makaze obavljaju posao praktično sa minimalnim zamorom zglobova, ligamenta i tetiva.

Imali smo priliku vidjeti predavanje na temu rezidbe i  zanimljivije uzgojne oblike kao što je UFO (Upright fruiting offshoot)  način formiranja krošnje s puno uspravnih izboja sa dvostranim kordoncem, gdje se većina uroda nalazi se na majskim kiticama uspravnih rodnih izboja

slika 3: Edukacija, prikaz rezidbe prof. M.Cvetković

Čak i kod intenzivnih zasada poput ovog, gdje su krošnje u špaliru i reducirane bujnosti, idalje je upotreba teleskopskih makaza neizbježna. Daleko praktičnije i sigurnije riješenje nego korištenje merdevina, škare na izvlačenje do 4, a pored kvalitete izrade ističu se i po tome što su ultra lagane za ovaj tip makaza 1.65 kg.

slika 4: Teleskopske makaze 2, 3 – 4 m

Još bolje riješenje za sigurnu rezidbu sa tla je i teleskopska drška za električne makaze koje su kompatibilne sa modelom Magma E-35, koje sa jednim klikom riješavaju posao i na visini od 5 m

slika 7: Magma E-35 TP s teleskopskom ručkom (180 – 335 cm)

Kada se dođe do grana debljih od 4.5 cm u prečniku moramo koristi pilu, a mnogo sofisticiranije riješenje je aku motorna pila koja sa minimalno napora reže grane prečnika do 18  cm, praveći jako glatke rezove, bez oštećenja okolne kore.

slika 7: Baterijiska motorna pila E-150 LA

Modele aku makaza, aku motornih pila i teleskopskih aku makaza pogledajte ovdje.

NovostiOREZIVANJE VOĆA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *