Spread the love

Kraj mjeseca aprila obilježen je veoma niskim temperaturama i periodima s obilnim padavinama što dovodi do pojave stresa kod biljaka i smanjenja  otpornosti. Izloženost nepovoljnim klimatskim uvjetima na početku vegetacije može izazvati trajna oštećenja na biljkama što će se odraziti na ukupnu kondiciju i otpornost biljke, a samim tim i na krajnji  prinos.

Do 24. aprila očekuju se temperaturna kolebanja, sa dnevnim temperaturama i do 10⁰C, a tokom noći se mogu spustiti i do -7⁰C.  Ove temperaturne razlike mogu dodatno naštetiti biljkama naročito tamo gdje dođe do topljenja snijega, pa je izloženost mrazu veća.

Nejveće štete očekuju se u voćnjacima, gdje zbog težine i obilnosti snijega, može doći do lomova grana, pa čak i cijelih stabala. Na niske temperature naročito su osjetljive jabuka, kruška, šljiva i trešnja kod kojih temperature do -1,5⁰C izazivaju izmrzavanje cvjetova. Štete od izmrzavaja zavise od fenofaze razvoja cvjetova. Pri niskim temperaturama najviše izmrzavaju razvijeni cvjetovi, dok oni koji su manje razvijeni mogu preživjeti. Temperature do -2⁰C mogu uništiti i do 10% cvjetova, a pri -4⁰C strada i do 90%. Nakon mrza potrebno je utvrditi visinu štete na stablima. Prvi simptomi izmrzavanja obično se javljaju nekoliko sati nakon otopljavanja. Kako se tkivo cvjetova odmrzava, latice poprimaju smeđu boju, a sredina tučka smeđu ili crnu (slika 1). Kod cvjetova koji su preživjeli latice mogu poprimiti smeđu boju, a  tučak ostaje zelen, kako je prikazano na slici 2.


Slika 1. Cvijet jabuke koji je stradao od mraza

Slika 2. Cvijet trešnje koji je preživio mraz

Ukoliko dođe do stradanja jednog dijela cvjetova, njegu voćnjaka treba usmjeriti na jačanje biljaka intenzivnom prihranom nakon otopljavanja, kako bi se obezbijedila energija za preživjele cvjetove, razvoj plodova i prevazilaženja sresnih uslova. U ovu svrhu preporučuje se folijarna primjena preparata sa visokim sadržajem organske materije i aminokiselina, kao što je AminoMax.

Kod uzgoja jagode i rasada preporučuje se upotreba agrotekstila koji može spriječiti izmrzavanje i do -4⁰C.  Agrotekstil se može primjenjivati i na otvorenom polju  i u plastenicima (slika 4.). Sa povišenjem temperatura i nakon skidanja agrotekstila poželjno je izvršiti folijarni tretman Grow Speed-om ili AminoMax-om kako bi biljke dobile dodatnu  energiju za nastavak razvoja. Ovi preparati pogodni u za sve kulture koje se uzgajaju.

Slika 4. Upotreba agrotekstila u plasteniku

Zaštita biljaka

Zaštita biljaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *