Vitavax 200 FF: Zaštita sjemena žitarica prije sjetve


Spread the love

Zemljište je stanište za mnogobrojne makro i mikroorganizme. Neki od tih organizama su korisni za biljke, dok su drugi štetni i uzrokuju fizička oštećenja  ili oboljenja biljki.

Pojedini mikroorganizmi napadaju sjeme gajenih biljki i uzrokuju njegovo propadanje i prije klijanja.  Od štetnih mikroorganizama posebno mjesto zauzimaju fitopatogene gljive koje mogu inficirati sjeme ili se zadržati na sjemenu do trenutka klijanja, pa potom inficirati klicu.

Infekcije sjemena su uglavnom latentnog karaktera, odnosno simptomi  bolesti se uočavaju mnogo poslije infekcije kada je već kasno i neučinkovito izvršiti zaštitu bez gubitka prinosa.

Da bi se izbjegli ovakvi rizici vrši se zaštita sjemena  prije sjetve.


Slika 1. Sjeme žita tretirano Vitavax-om 200 FF

U ovu svrhu odlične rezultate daje kombinacija dvije aktivne materije: tiram i karboksin koje se na tržištu mogu naći formulisane u preparatu Vitavax 200 FF.

Tiram spada u grupu ditiokarbamata  i ima više mjesta djelovanja. Sjeme štiti od parazitskih i  saprofitskih gljiva kao što su Aspergillus spp., Fusarium spp., Penicillium spp., Rhizopus spp., Tilletia spp. i dr.

Karboksin je sistemični fungicid  za tretiranje sjemena.

Zaštita sjemena prije sjetve predstavlja vrlo efikasno i ekonomično rješenje jer kombinacija ove dvije aktivne materije pokriva veoma širok dijapazon oboljenja, a osim toga ima i stimulativno dejstvo na razvoj korijena pa su biljke snažnije i pravilno se razvijaju.

U polju Vitavax 200 FF ima pozitivno dejstvo na brži rast i bolji razvoj korijena.

Naročito povoljan uticaj ima u  nepovoljnim uslovima, kao što su:

  • kasna ili duboka sjetva,
  • hladno, vlažno ili suho tlo,
  • loše obrađeno tlo,
  • tlo siromašno hranivima.

Slika 2. Stimulativn dejstvo Vitavax-a 200 FF na nicanje žita

Istraživanja provedena na Univerzitetu Viterbo u Italiji pokazala su da Vitavax-a 200 FF aktivira prirodne odbrambene mehanizme žita tako što stimulira sintezu dva enzima: beta -1,3  glukanaza i kitinaza. Biljke ove enzime proizvode u normalnim uslovima kao odgovor na infekcije uzrokovane gljivama i oni djeluju tako da razgrađuju ćelijske zidove fitopatogenih gljiva sprječavajući dalje širenje infekcije.

Vitavax-a 200 FF   stimulativno djeluje na ozima žita naročito na:

  • prezimljavanje,
  • manje štete od mraza-  brži start biljki na proljeće,
  • bolje ukorjenjavanje.

Slika 3. Razvoj ozimog žita bez i sa primijenjenim Vitavax-om 200 FF   

Primjenom Vitavax-a 200 FF   osigurava se I ujednačeno nicanje i rast biljaka što olakšava njegu usjeva i žetvu.

Slika 4. Ujednačen rast biljaka sa primijenjenim Vitavax-om 200 FF   

Zaštita biljaka

Zaštita biljaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *