Leonardit: Poklon prirode poljoprivrednim proizvođačima


Spread the love

Leonardit je prirodna organska materija nastala u zemljištu hemijskim i biološkim razlaganjem ostataka
prahistorijskih biljki i životinja tokom više miliona godina.

Leonardit nastaje  oksidacijom  lignita koji spada u grupu ugljena, smeđe boje sa zadržanom drvenastom strukturom. Leonardit se u prirodi javlja u nijansama svijetlosive pa do tamnosive i crne boje , što zavisi od porijekla nataloženih materija. U poljoprivredi leonardit je veoma koristan zahvaljujući sadržaju huminskih kiselina (i do 80%), koje osim što imaju blagotvorno dejstvo na biljku, korisne su i za popravku degradiranih tala.

Leonardit sadrži i visok procenat  elemenata, kao što su: azot (N), kalij (K), sumpor (S), kalcij (Ca), magnezij (Mg), željezo (Fe), cink (Zn) i mangan (Mn), a naročito fosfor (P). Zahvaljujući visokom sadržaju  mineralnih materija i huminskih kiselina, leonardit ima veliki značaj u agronomskom pogledu.

Leonardit se koristi kao dodatak mineralnim đubrivima jer unaprjeđuje njihovo djelovanje i iskorištavanje. Ukoliko se primjenuje sam, bez mineralnih đubriva može povećati prinos i do 40% jer povećava dostupnost  postojećih mineralne materije  iz tla. Naročito je pogodan za zemljišta koja se intenzivno eksploatišu i kojima je smanjena produktivnost.

Različiti efekti upotrebe leonardita

Upotreba leonardita u poljoprivrednoj proizvodnji ima različite efekte na biljke, zemljište i zemljišne organizme. Ti efekti mogu se podijeliti u  tri grupe: biloške, hemijske i fizičke.

Biološki efekti upotrebe leonardita:

 • stimuliše biljne  enzime,
 • djeluje kao organski katalizator u biljkama i zemljištu,
 • povećava se mikrobiološka aktivnost,
 • ubrzava se disanje i razvoj korijena,
 • stimuliše se rast vegetativnih organa,
 • povećava se klijavost sjemena,
 • povećava se propusnost ćelijskih membrana i ishrana biljki.

Hemijski efekti upotrebe leonardita

 • zemljište se obogaćuje organskim i mineralnim materijama koje su potrebne biljkama,
 • bolje zadržavanje mineralnih materija u zoni korijena,
 • bolja pristupačnost hraniva,
 • sprječava pojavu toksičnosti,
 • smanjuje zaslanjenost.

Fizički efekti upotrebe leonardita:

 • poboljšanje strukture tla,
 • povećanje kapaciteta tla za vodu,
 • povećanje aeracije zemljišta,
 • sprječavanje erozije zemljišta,
 • ubrzava se zagrijavanje zemljišta.

Slika 1. Izgled leonardita

Zahvaljujući svom hemijskom sastavu i uticaju na fizičke i biološke osobine zemljišta, leonardit ima pozitivno dejstvo na cjelokupnu kondiciju biljke što se na kraju očituje povećanjem prinosa i poboljšanjem kvaliteta proizvoda.

Još jedno korisno dejstvo leonardita je i povećanje kapaciteta zemljišta za vodu, a djeluje tako da dio vode upija i zadržava, što je naročito bitno za bolje iskorištavanje vode koja se koristi za navodnjavanje. Ovo je od posebnog značaja u sušnim periodima kada su usjevi naročito ugroženi.

Huminske kiseline kao najvažnija komponenta leonardita

Huminske kiseline predstavljaju  važnu komponentu organske materije zemljišta jer pozitivno utiču na plodnost i produktivnost zemljišta i povećavaju dostupnost hranivih materija.

Huminske kiseline u zemljištu služe i kao helatori koji pomažu biljkama  da bolje usvoje sve hranive materije iz zemljišnog rastvora.
Jedna od organskih komponenti u crnoj huminskoj kiselini je i ugljik  koji učestvuje u sintezi šećera u biljkama. Šećeri su naročito važni tokom cvjetanja i formiranja plodova i ugljikohidrati koje biljke dobiju putem huminskih kiselina direktno učestvuju u  ovim procesima čime doprinose  poboljšanju okusa, boje i arome plodova.

Slika 2. Strukturna formula huminske kiseline

Upotreba huminskih kiselina u poljoprivrednoj proizvodnji donosi  višestruke koristi, neke od njih su:

 • povećavanje kapaciteta adsorpcije hraniva,
 • neutraliziranje naglih promjena pH vrijednosti zemljišta jer imaju sposobnost puferiranja viška /manjka slobodnih vodikovih iona u vodenoj otopini zemljišta,
 • poboljšavaju usvajanje hraniva iz zemljišta u nepovoljnim uslovima ( visoke ili niske temperature, nedostatak vode u tlu, višak soli u tlu i dr.),
 • zadržavaju anorganska  vodotopiva gnojiva u zoni korijenovog sistema i smanjuju ispiranje mineralnih hraniva,
 • potiču pretvaranje nepristupačnih oblika hraniva u oblike koji su pristupačni biljkama,
 • potiču rast i razvoj korijena što je naročito izraženo nakon presađivanja mladih  biljki na stalno mjesto (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, salata, jagode, maline i dr.).

Primjena leonardita

Leonardit  se dodaje  direktno u zemljište kako bi sve komponente ove visokovrijedne organske materije došle u kontakt sa mikroorganizmima i mineralnim materijama  zemljišta. Ulaskom u zemljište leonardit se aktivira i poboljšava fizičke, hemijske i biološke osobine zemljišta opskrbljujući biljke istovremeno  huminskim kiselinama, fulvinskim kiselinama i neophodnim elementima.

Leonardit se primjenjuje prije sjetve i najbolje ga je unijeti u zonu korijenovog sistema u  proljeće  čime se osigurava  njegovo dejstvo tokom čitave vegetacije.

Leonardit je dostupan u obliku :

Ishrana biljaka

Ishrana biljaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *