Jesenji uzgoj u zaštićenom prostoru


Spread the love
Jesenji uzgoj u zaštićenom prostoru

U ranu jesen, nakon čišćenja plastenika proizvođači se obično odlučuju za uzgoj neke od kultura koje dobro podnose niže temperature i  na taj način dodatno iskoriste zaštićeni prostor.

U našim uslovima u jesenjem periodu proizvođači se uglavnom opredjeljuju za uzgoj špinata, blitve, salate, rotkvice  i  luka.  Ove kulture  imaju kratku vegetaciju, nisu pretjerano zahtjevne u pogledu agrotehnike a veoma su poželjne na tržištu, jer pristižu nakon završetka sezone plodovitog povrća.

S obzirom na to da se ovi usjevi uzgajaju nakon paradajza, paprike, krastavaca, patlidžana, odnosno kultura koje iz zemljišta iznose mnogo hranivih materija, naročito kalija, azota i mikroelemenata,posebnu pažnju potrebno je obratiti na gnojidbu prije same sjetve.

Uz osnovnu obradu zemljišta potrebno je izvršiti i osnovnu gnojidbu. Osnovnom gnojidbom  biljkama se obezbjeđuje organska i mineralna komponenta koje će biljkama osigurati potpunu ishranu i sve potrebne hranive materije  tokom čitave vegetacije.

Kao izvor organske materije može se koristiti zgorio stajnjak ili neko od dostupnih peletiraih organskih gnojiva kao što je BioCan Pelet. BioCan Pelet osim što obezbjeđuje organsku materiju, ovo gnojivo poboljšava i iskorištavanje vode nakon navodnjavanja, tako što vodu koja bi gravitacijski otekla u dublje slojeve zadržava poput spužve, a potom u sušnim uslovima postepeno je otpušta.

U kombinaciji  sa BioCan Peletom  primjenjuje se i organo -mineralno gnojivo Humus 20 Gold Fert 10.10.10. kojim će se obezbijediti NPK odnos  koji odgovara ovim kulturama.

U uzgoju špinata, salate i rotkvica ne treba pretjerivati  u gnojidbi azotom  jer može doći do nakupljanja nitrata i smanjenja kvaliteta proizvoda.

U prvim fazama razvoja biljčica ili kod salate ako se uzgaja  iz presada poželjno je putem sistema za navodnjavanje  pustiti Bio Humate Plus – K  kako bi se što prije formirao korijen, a osim toga biljke će obezbijediti i kalijem kojeg ove kulture trebaju u većim količinama.Bio Humate Plus – K zahvaljujući visokom sadržaju aminokiselina i organske materije  doprinosi povećanju prinosa i samom kvalitetu proizvoda. Listovi salate, špinata i blitve dobijaju na krupnoći  što ih čini veoma atraktivnim na pijačnim stolovima i poželjnim za kupce.

U toku vegetacije može se izvršiti i folijarna prihrana (preko lista) MagnaForce-om, naročito ako nije izvršena adekvatna osnovna gnojidba pa se primijete simptomi nedostataka azota ili ako su biljke nedovoljno razvijene i  zaostaju u  porastu. MagnaForce  sa 9 % magnezija i 6 % azota biljkama  će pružiti ekspresan oporavak i dati dodatnu energiju za rast. Kada su u pitanju salata, špinat i blitva folijarnu prihranu poželjno je izvršiti dva puta u toku vegetacije. Prva prihrana  vrši se 20-25 dana nakon sadnje, a drugi put u fazi formiranja rozete.

Magnezij je makronutritijent koji učestvuje u više procesa  u biljkama, a jedan od njih je fotosinteza u kojoj učestvuje kao centralni element hlorofila. Također, magnezij učestvuje u biosintezi proteina, izgradnji ćelijskog zida  i sarađuje kao katalizator u uzimanju i oslobađanju energije.

Kod folijarnih tretmana potrebno je koristiti okvašivač  Silwet gold kako preparati ne bi „skliznuli“ sa biljki.

Ishrana biljaka

Ishrana biljaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *