AminoMax: Biljne aminokiseline za uspješnu proizvodnju


U voćnjaku firme Arhaz d.o.o, smještenog u opštini Breza, proizvodnja je u punom jeku. Na oko 6 hektara površine nalaze se zasadi jabuke, kruške i šljive. I pored obilnih kiša i povoljnih uslova za razvoj mnogih štetnih oboljenja, uz minimalan broj tretmana, zasad je uspješno zaštićen i očuvan od štetočina.

Uz redovne tretmane ishrane i zaštite zasada izvršeni su i folijarni tretmani organskim gnojivom na bazi aminokiselina biljnog porijekla – AminoMax-om. Ukupno je izvršeno pet tretmana ovim gnojivom u količini od 400 gr/ha.

Aminomax sadrži 33% slobodnih aminokiselina biljnog porijekla koje brzo djeluju na otvaranje stoma na listovima i koje brzo prolaze kroz ćelijske zidove ulazeći tako u metabolizam biljke u rekordnom roku.

Kada su biljke izložene nepovoljnim uslovima sredine i kada je onemogućena prirodna sinteza aminokiselina u biljci, primjenom gnojiva AminoMax osigurava se značajna ušteda energije na ćelijskom nivou i značajno se ubrzava oporavak cijele biljke.

U uslovima niskih i visokih temperatura i u uslovima nedostataka vode biljka stopira usvajanje hranivih elemenata i metaboličke aktivnosti se svode na minimum. Primjenom aminokiselina, biljka se obezbjeđuje potrebnim materijama koje sama ne može sintetisati, što joj omogućava da prevaziđe ove stresne uslove uz minimalne gubitke i zastoje u razvoju. Faze razvoja u kojima biljke imaju izraženiju potrebu za aminokiselinama su aktivan vegetativni rast, formiranje plodova i rast i razvoj plodova.

U fazama rasta i razvoja plodova aminokiseline utiču na njihove organoleptičke osobine, odnosno, veličinu, sjaj, boju, okus i miris, što ima veliki značaj na tržištu.

Aminokiseline biljnog porijekla, koje se nalaze u gnojivu AminoMax, zahvaljujući biohemijskim karakteristikama, biljka puno lakše i brže usvaja, a naročito povoljan efekat imaju ako se primjenjuju u kombinaciji sa mikroelementima, jer mnogo brže ulaze u biljku, što je od posebnog značaja ako su izraženi nedostaci pojedinih mikroelemenata.

Da bi aminokiseline imale svoj potpuni učinak na biljku potrebno ih je pravovremeno primijeniti. Ponekad, kada su štete već učinjene, biljka se sporo i teško oporavlja i pored intenzivne primjene aminokiselina. Da bi biljke prevazišle stresne uslove bez većih oštećenja i gubitaka aminokiseline se primjenjuju od početka vegetacije kako bi se održala kondicija i otpornost biljki.

Ishrana biljaka

Ishrana biljaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *