Proizvodi iz grupe: Svi
Power Root
Power Root je preparat na bazi organske materije sa visokim sadržajemtečnih huminskih i fulvinskih k...
ULV uređaj za hladno zama...
Kompaktni VectorFog C100 za hladno zamagljivanje jedan jeod najmoćnijih i najtrajnijih ULV stroj...
Uređaj za toplo zamagljiv...
Novi Vectorfog H200SF posebno je dizajniran s mogučnošću izbora nosača hemikalija na bazi...
UV lovka za leteće insekt...
Vector Trap T22 jedna je od najmoćnijih lovki na tržištu. Zahvaljujući velikoj snazi P...
Foval gel za mrave (Profi...
Aktivna materija: Imidakloprid 0,01 g/l Foval gel za mrave je insekticidni gel koji se korist...
Foval Gel za žohare (Prof...
Foval Gel koristi se za suzbijanje nimfi i imaga svih vrsta žohara- Blattela germanica, Blatta o...
Total CE (Profi program)
Total CE je insekticid u obliku vodene mikroemulzije. Aktivne materije: Permetrin 92%, Tetramet...
Fly Cip (Profi program)
Aktivne materije: Cipermetrin 21 g/l Tetrametrin 21 g/l Piperonil butoksid 53 g/l Kor...
Deratizacijska kutija s k...
Deratizacijska kutija s ključem koristi se kao mamac stanica za ishranu i trovanje miševa i &...
Brody Esca fresca- meki m...
Aktivna materija: Bromadiolon 0,005% Bromadiolon spada u skupinu antikoagulanata koji djeluju...